CES
החדשות
החדשות

אמץ דולפין

הנה הצעה למתנה מקורית לְראש השנה: מחמל"י – מרכז הסיוע לְיונקים ימיים, מציעים לכם לאמץ דולפין. באתר העמותה יש תמונות ופרטים אישיים של 20 דולפיני בר המוצעים לאימוץ. לא תוכלו לקחת אותם הביתה, אבל תמורת 180 שקלים לשנה, תקבלו את תמונת הדולפין המאומץ וגם תעודת אימוץ מהודרת