אלעל
החדשות
החדשות

מהדורה ראשונה - חלק א'

אורן וייגנפלד עם החדשות המרכזיות של היום