CES
החדשות
החדשות

סוזן וגה שוב בישראל

הזמרת-יוצרת שהגיעה לשיא במחצית השנייה של שנות ה-80 חוזרת אלינו. לא רק משום שיש לה פה קרובים, אלא בעיקר בגלל שמאוד אוהבים אותה כאן