CES
החדשות
החדשות

להזמין טיסה מראש או ברגע האחרון?

גם אם אתה כבר במושב המטוס בדרך לחופשה נפלאה יש לנו המלצה בשבילך. לעולם, לעולם- אל תשאל את הנוסע לידך כמה הוא שילם.מתברר שכמספר המושבים- כך מגוון המחירים, וההפרשים הם לעיתים פי שניים ויותר. על אותו כרטיס בדיוק. במשך מספר חודשים בדקנו מה עדיף: להזמין מראש, או ברגע האחרון