CES
החדשות
החדשות

סיכום יום הלחימה ה-15

חוסל אמיר מנסי, בכיר במערך הרקי, של חמאס. מנסי נאלץ לצאת מהמחבוא לאחר שאנשיו ערקו וסירבו להילחם. חמאס מקים שמורות טבע עירוניות בתוך הרצועה. יותר מ-15 מאנשי התנועה נהרגו. חיל האוויר מפזר כרוזים ומזהיר את התושבים