סוף טוב: כפר הנוער "נירים", בו מתגוררים עשרות נערים בסכנה, ואשר מופעל על ידי לוחמי שייטת 13, ימשיך לפעול, לאחר שחוב שהיה להנהלת הכפר הוקפא באישור הסוכנות היהודית.

על חוף הים, סמוך לעכו, שוכן כפר הנוער "נירים". שוהים בו 75 נערים המוגדרים על ידי שירותי הרווחה "נוער בסיכון". רובם נשרו ממערכת החינוך עוד בבית הספר היסודי, הידרדרו אל הפשע, נכלאו במוסדות סגורים ובבתי כלא.

הסוכנות היהודית הציעה להקים את הכפר על חורבות כפר נוער נטוש הנקרא "חופים". עמותת "נירים" גייסה תרומות ושיפצה את המקום. שאלת מימון השכירות נותרה עומדת בעינה. "נירים" התבקשה לשלם לחברת בת של הסוכנות היהודית 200 אלף דולרים עם ריבית פיגורים של 150 אחוזים.

מה שלא כתוב לא ידוע

לנירים אין ולא היה סכום שכזה. מאין הגיע הסכום בכל זאת? הבטחה מהסוכנות היהודית שתסייע להם בשכר הדירה. הבעיה הייתה שההבטחה הייתה בעל פה. בסוכנות הכחישו, ואמרו כי "לכל היותר הובטח מימון". נירים לא הצליחה לעמוד בהתחייבויות - ועל כן נתבעה בבית המשפט על חוב מצטבר של עשרה מליון שקלים.

ואולם, בעקבות שידור הכתבה הסכימה הסוכנות, כאמור, להקפיא את התביעות המשפטיות שהגישה נגד הכפר, ולאפשר את המשך קיומו של המפעל החינוכי המצליח. יתרה מכך - הסוכנות היהודית הביעה נכונות להדק את הקשר עם כפר הנוער, ואף לסייע בגיוס כספים לעמותה המפעילה אותו.