מהמשרד לאיכות הסביבה נמסר בתגובה: "במסגרת פרוייקט חסר תקדים בהיקפו לניקוי הקישון הוצאו מהנחל מזהמים, מי הנחל נוקו ונוצרו התנאים לשיקום המערכת האקולוגית. הטיפול בנחל יושלם עד סוף 2016 ובמקביל יערך סקר סיכונים שיגדיר איזה שימוש יוכל הציבור לעשות בנחל. הפרוייקט נעשה בשקיפות מלאה ובליווי חברה חיצונית שתפקידה היה לוודא עמידה ביעדים".

מהרשות לניקוז ונחלים-קישון נמסר בתגובה: "חלק מהגורמים שהתראיינו לכתבה הם בעלי אינטרסים, שמנסים להשחיר פרוייקט לאומי מהמרשימים והמצליחים שבוצעו בישראל - אחרי שניסו לגרוף מיליוני שקלים מכספי הציבור אך נתקלו בעמידה איתנה של רשות ניקוז ונחלים קישון. מטרת הפרוייקט הייתה למנוע שטפונות, לטפל בבוצה שהוצאה מהנחל ולהכין תשתיות לפארק. כל אלה בוצעו ללא דופי, ובליווי מומחים. העבודות בנחל עדיין נמשכות".