ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "כל בתי העסק המופיעים באתר  קיבלו רישיון סחר לאחר שעמדו בדרישות החוק. משרד התחבורה לא מעניק רישיונות עסק למגרשי גריטה והנושא אינו בתחום סמכותו אלא בתחום סמכותו של המשרד להגנת הסביבה".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "היחידה הארצית לאכיפת תכנון ובנייה הציבה את מגרשי הגרוטאות כיעד לאכיפה לשנת העבודה 2019, לאור התיקונים בחוק התכנון והבניה, אנו מאמינים כי חלק גדול ממגרשי הגרוטאות יפונו בשנה הנוכחית".

מהמועצה המקומית ראמה נמסר בתגובה: "המגרטה שבשטחנו אכן עובדת באפן פירטי ללא היתר בניה וללא רישיון עסק ולא מקבלת שום שירות מהמועצה".

מהמועצה המקומית סאג'ור נמסר בתגובה: "הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה היא זו שאחראית על הפיקוח ולא המועצה. לצערנו עמותת רגבים וח"כ סמוטריץ ממשיכים ליזום כתבות כנגד המגזר הדרוזי".

מהמגרטה בכפר יאסיף נמסר בתגובה: "המקום פועל עם רישיון עסק"