CES
החדשות
החדשות

בלבן מפגין למען איכות הסביבה

הסיוט של שוחרי הטבע ולא רק שלהם, הוא דחיקת הירוק לשוליים על ידי בנייה. בעניין הזה מתקיימת בירושלים הפגנה המונית של מתנגדי העיור הדורסני. המפגינים מכנים את ההפגנה "צעדת הולילנד", ואמיר בלבן ויתר על המזגן באולפן כדי לתמוך בצועדים

אמיר בלבן | שש, חדשות 2 | פורסם 15/07/10 18:41