weshoes
חדשות
חדשות

סערת חוק לשכת עורכי הדין

חוק עורכי הדין, שמטרתו לשנות את הרכב הועדה לבחירת שופטים ולבטל את הבחירות שנערכו בלשכת עורכי הדין גורם טלטלה וסערה בליכוד. היום החליטה ועדת החוקה למשוך את הצעת החוק מהצבעות בקריאה שנייה ושלישית, בשל המתיחות שהוא גרם בליכוד. על החוק יתקיים דיון נוסף

סטרוברינט