CES
החדשות
החדשות

פגוש את העיתונות - חלק א'

בין אירן לבר אילן: הציפיות משני האירועים הללו היו גבוהות, לפחות בטהרן יש כבר תוצאות ואכזבה. לעומת זאת, רק מחר נדע אם נתניהו יעמוד בציפיות