לחלקה השני של התכנית 'פגוש את העיתונות'

לחלקה השלישי של התכנית 'פגוש את העיתונות'