CES
החדשות
החדשות

"אפקט קהיר" בעולם הערבי

ההפגנות בעולם הערבי נמשכות גם היום, ובעוצמה: בלוב ריסקו המפגינים פסלים של קדאפי, באירן גייס המשטר אלפי-מפגינים לצעדה נגד האופוזיציה, ובפעם הראשונה – הפגנה גם בסוריה נגד משטר אסד