ushops
החדשות
החדשות

מיהו החלל האבוד מקרבות תש"ח?

כבר 65 שנים עומדת מצבה בהר הרצל, ועליה השם ישראל מיר. מי הוא היה? – אין איש יודע. כתוב רק שנפל בתש"ח. עם השנים החלה להירקם סביבו אגדה על ניצול שואה בודד שנפל בקרב מיד לאחר שהגיע לארץ. רק שהאמת, מתברר, שונה. ככל שמעמיקים לחקור, עולות עוד עובדות שלא מתיישבות עם המיתוס הוותיק, ובמקומו נרקמת עלילה חדשה

יושופס