אתרי מורשת
חדשות
חדשות

סטנלי פישר: "צריך לקצץ יותר"

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר, משוכנע שחבילת הקיצוצים לא תספיק לכיסוי הגרעון. לדבריו נדרש עוד קיצוץ של מיליארדים בתקציב המתוכנן לשנת 2013, ואפילו חיתוך של עוד עשרות מיליארדים בתקציבים העתידיים בשנת 2014 וב-2015

ushops