אלעל
החדשות
החדשות

האם רמת-אביב מתחרדת?

בניין קולנוע תמוז הישן ברמת אביב הפך לפני חודשיים לכולל אברכים, בשכונה שלא היה בא אברך אחד. מועדון ההסתדרות הוותיק במקום הפך גם הוא לא מזמן לקומפלקס גני-ילדים של חב"ד. איך זה קרה? ההסתדרות טוענת שחב"ד הציעו יותר כסף