ushops
החדשות
החדשות

חשד לרצח בנתניה

בעל חנות למכירת טלפונים נייידים, נרצח במהלך קטטה שפרצה בינו שני קונים לא מרוצים. בתחילה הנדקר פונה לבית החולים במצב אנוש, אך שם קבעו הרופאים את מותו

יושופס