019
חדשות
חדשות

פרשת ההדלפה של עוזי ארד

עוזי ארד היועץ לביטחון לאומי התפטר לאחר שנחשד בכך שהדליף מידע סודי, והנספח-הצבאי-ברוסיה גורש אחרי שנחשד בכך שאסף מידע סודי

ushops