CES
החדשות
החדשות

לא רק חרדים: גם חילונים משתמטים מצה"ל

הפוליטיקאים משכנעים אותנו שהחילונים הם ה"פראיירים", אבל גם החילונים הם לא מקשה אחת. הלכנו לבדוק עד כמה קל להשתמט והאמת שנדהמנו. רק אחד מחמישה ישראלים מסיים שירות מלא בצה"ל. ההשתמטות החילונית – תחקיר מיוחד