PAYPAL
החדשות
החדשות

פגישה עם אנשי ארגוני השמאל

ברוב של 41 תומכים מול 16 מתנגדים עברה בשבוע שעבר ההצעה של "ישראל ביתנו" לחקור את מקורות המימון של ארגוני השמאל בישראל. פגישה עם האנשים שעליהם מדברת ההצעה, אנשי ארגון "בצלם" ו"רופאים לזכויות אדם". האם השמאלנים האלה הם באמת בוגדים או פשוט ישראלים מודאגים שמנסים להציל את עצמנו מעצמנו?

weshoes