האם אנחנו בפתח של אינתיפאדה שלישית? על רקע ההתנגדות החריפה של המתנחלים להקפאת הבנייה, הצתת המסגד בכפר יאסוף, העימותים במזרח ירושלים ובעיית ישיבות ההסדר, מעלה סגן שר הביטחון מתן וילנאי בעיה נוספת: הלוחמים שעוסקים בפעילות ביטחון שוטף - מופנים לטובת פיזור העימותים.

"מוציאים לוחמים ממשימות בט"ש ומפנים אותם לאירועים שקובעי 'תג מחיר' חשובים שהם לגיטימיים", אמר וילנאי הערב בתכנית אולפן שישי. "צריך לעשות הרבה לעצור את זה", מזהיר סגן השר שמתייחס בחומרה לאירוע הצתת המסגד בכפר יאסוף בליל חמישי. "במקום לעסוק בהגנה על תושבי ישראל באזור יהודה ושומרון, החיילים נמצאים במקומות אחרים".

הציב לרב מלמד אולטימאטום

לגבי המחלוקת סביב ישיבות ההסדר מנסה וילנאי לעדן את המסר שהציב לרב מלמד. "אולטימאטום זו מילה קשה", הוא אומר, "אמרתי לו מילים ברורות: 'אני לא נכנס לויכוח פוליטי-אידיאולוגי, אנחנו משני עולמות שונים", מסביר וילנאי ומבהיר כי אמר לרב מלמד שיש מפגש בין העולמות השונים בצבא, "הוא מקבל מאיתנו בחורים צעירים כפיקדון ללמוד בישיבה כדי שישרתו אחר כך כחיילים. אי אפשר שתהייה משמעת מסוג אחד ומשמעת אחרת לאחרים - אתה חייב להכיר בזה".

וילנאי נתן לרב להגיע להחלטה עד יום ראשון בתחילת שבוע הבא, "הכדור בחצר שלו - הוא איש נבון והוא מבין את זה היטב".