כל המעוניינים ליצור קשר עם עמותת "אתגרים":

טלפון: 03-5613585

אתר האינטרנט: WWW.ETGARIM.ORG

דואר אלקטרוני: members@etgarim.org