weshoes
החדשות
החדשות

הטייוואנים משתלטים על רמת גן

חברי קהילה סודית מטייוואן השתלטו בשבועות האחרונים על רמת גן. הם שכרו עשרות חדרים במלון כפר המכבייה ובאמצעות שלושה צינורות מתכת, שמעלים עשן, הם מתכוונים להביא מרפא לכל בעיות עם ישראל

weshoes