WeShoes
החדשות
החדשות

קולות מלחמה או שירי שלום?

דמיינו לרגע מה היה קורה אם הייתם חירשים במשך שנים ופתאום בסוג של קסם הייתם חוזרים שוב לשמוע? זה מה שקרה השבוע בטול כרם: האמריקאים תרמו, הרופאים הישראלים התקינו, ומאות פלסטינים חזרו לשמוע – חלקם לראשונה בחייהם. האם יהיו אלה קולות מלחמה או שלום?

WeShoes