מרשות האוכלוסים וההגירה נמסר: "בקרינו מעכבים ומתשאלים נוסעים בהקשר ההגירתי ולא בהקשרים ביטחוניים. מרשימת המעוכבים שהעברתם עולה כי במקרה בודד - גברת סימון זימרמן - בוצע התשאול על ידי בקרי הגבול, כששאלות הועברו בידי גורמי הביטחון. בניגוד לטענת הנוסעת, לא נשאלו שאלות פוליטיות".

משירות ביטחון כללי נמסר: "כלל התחקורים בוצעו לנוכח חשד לפעילות בלתי חוקית ואלימה או בזיקה לטרור שעלולה לפגוע בביטחון המדינה. תחקורים אלו נערכו על ידי השירות ללא קשר לעמדות או להשקפות פוליטיות ומבלי שקיבל הנחייה כלשהי מהדרג הממונה עליו".