פרקליטו של שאול אלוביץ, עו"ד ז'ק חן, מסר בתגובה: "עסקת בזק -יס נוהלה על ידי ועדה מיוחדת שהורכבה מדירקטורים מטעם הציבור. החלטותיה אושרו בידי ועדת ביקורת והדירקטוריון שלא כלל נציג של אלוביץ׳. המשא ומתן התנהל במשך למעלה משנה. כל צד לעסקה היה מיוצג על ידי בנק השקעות בינלאומי שהצטייד בהערכות משלו. המחיר והתנאים זכו באישור בנק ההשקעות שליווה את בזק, ופרופ׳ אמיר ברנע שנתן חוות דעת בלתי תלויה בעניינם. אין שחר לטענה כאילו אלוביץ׳ לא נהג בכנות כלפי בנק או כל גורם אחר. יורוקום נהגה בשקיפות מוחלטת מול בנק הפועלים. באשר ליתר השאלות, מדובר ברכילות מרושעת ופוגענית שאינה ראויה לתגובה".

מטעם ראש הממשלה נמסר בתגובה: "מיזוג בזק-יס יצא לפועל לאחר תהליך סדור וממושך שבו כל שומרי הסף אישרו אותו.לנתניהו לא היה חלק באישורים אלה. שומרי הסף אמרו ש'ההמלצה הייתה מקצועית נטו' וש'לא היו שום לחצים מצד נתניהו ואנשיו'. ראש הממשלה לא נתן לאלוביץ׳ דבר, ולא קיבל ממנו דבר. ארדן לא פוטר מתפקיד שר התקשורת אלא קודם לתפקיד השר לביטחון פנים".