תגובת מפלגת העבודה: "לבקשתה של נעה רוטמן התקיימה פגישה שעסקה רק בהעלאת אחוזי ההצבעה במגזר הערבי. לא התקיים מו"מ לגבי חבירה".

תגובת מטה ישראל דמוקרטית: "הידיעות שפורסמו על המגעים בין פרץ לאנשי ישראל דמוקרטית אינן מדוייקות. לא מתקיים מו"מ בין עמיר פרץ ולבין ישראל דמוקרטית".