תגובת עו״ד נאיל זחאלקה שמייצג מטעם הסניגוריה הציבורית את האישה שחשודה ברצח: ״האישה מטופלת על ידי רשויות בריאות הנפש וחייה מקצבת נכות. היא משתפת פעולה עם החוקרים, ומכחישה מעורבות בגרימת מותו של המנוח".