ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "חקירות פשיעה חמורה ומקרי רצח מנוהלות ביסודיות ובמקצועיות תוך שימוש במגוון רחב של כלים כחוק. גם במקרה זה, כתב האישום התבסס על תוצרי החקירה ולאחר בחינתם. כל פעולת חקירה ובפרט הפעלת מדובבים, מתבצעת באופן מוקפד וסדור, בהתאם לנהלים מחמירים. יחד עם זאת ככל שמושמעת ביקורת שיפוטית, היא נלמדת ובמידת הצורך מופקים הלקחים הנדרשים".