מטעם אבי מוטולה נמסר בתגובה: "קבוצת אפריקה-ישראל יוזמת מסע הכפשות שקרי נגד מר מוטולה, מאז הפסיק לנהל את נגב ואפריקה תעשיות, בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים ההפסדיים של החברה.

"באשר לטענות בדבר הוצאות פרטיות: התנהלה כרטסת אישית של המנכ"ל. הפסקת עבודתו של מר מוטולה בחברה נעשתה ללא הודעה מוקדמת. מר מוטולה מיוזמתו אמר שיש לבצע התחשבנות, והעביר לחברה כספים שידע שהוא חייב לה, מבלי שנדרש לכך ועוד לפני שנפתחה חקירה. עם זאת, מקבלי ההחלטות נמנעו מלבצע התחשבנות מסודרת, על מנת לנגח את מר מוטולה.

"באשר לתמריצים לעובדים: מר מוטולה גאה בכך שעובדי החברה תוגמלו באופן ראוי, שיטה שהוכיחה את עצמה בפועל. הטענות בדבר 'הונאה בכספי החברה' מופרכות. מדובר בשקרים בוטים. מר מוטולה הוא שיזם והגיש תביעה נגד החברה, המתבררת בימים אלה בבית הדין לעבודה".

למען הסר ספק יובהר, כי למיטב ידיעת חדשות 2, לרהיטי רגבה אין קשר או מעורבות במעשים המיוחסים למר מוטולה.