מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב-0.2% בהתאם לציפיות - כך מדווחת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר הצפי היה כי המדד יעלה בטווח שבין 0.2%-0.4%. מתחילת השנה (ינואר -אוקטובר) מסתכמת האינפלציה השנתית ב-3.6%, כמחצית האחוז מעל לגבול העליון של יעד המחירים שקבעה הממשלה (בין 1% ל-3%).

עם זאת, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ממשיכה להיות בתוך היעד ועומדת על 2.9%. כמו כן קצב עליית המחירים השנתית מתמתן ומתקרב ליעד: 3.2%.

בין הסעיפים שהשפיעו במידה רבה על המדד היו סעיפי ההנעלה וההלבשה שעלו בשיעור של 3.9% ו-4.1% בהתאמה. כמו כן נמשכת ההתייקרות בסעיף הדיור (עלייה של שליש האחוז).

גם החודש, היטל הבצורת נתן את אותותיו שכן מחיר המים עלה ב-3.7% וכתוצאה מכך עלה סעיף אחזקת הדירה ב-0.7%. מנגד, הוזלו מחירי הפירות והירקות בשיעור של כ-2%, כמוכן ירד מחיר התחבורה והריהוט.

בעקבות נתוני המדד מתגברות ההערכות כי נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר יימנע מלהעלות את הריבית והוא צפוי להותיר אותה על כנה (0.75%).