CES
החדשות
החדשות

האם אתם מאיימים על הילדים שלכם?

כמה פעמים מצאתם את עצמכם מאיימים על הילדים שלכם באיומים שונים ומשונים? אז מתברר שזה לא מומלץ ועדיף למצוא דרך אחרת לשכנע אותם לעשות דברים. פרופסור עמוס רולידר עם עצות להורים