CES
החדשות
החדשות

שרים ללא הגבלה

שרי הממשלה ימשיכו לטוס לחו"ל על חשבון כספי הציבור כמעט ללא הגבלה, כך החליטו היום חברי ועדת השרים לענייני חקיקה. השרים בחרו לדחות את הצעת החוק שנועדה לקבוע תקרת הוצאות לשרים, ולהשאיר את המצב על כנו