CES
החדשות
החדשות

בר רפאלי - כבר לא גאווה ישראלית

דוגמנית העל בר רפאלי מנסה להפוך לתושבת חוץ כדי להימנע מתשלום מיסים בישראל. רפאלי, השוהה בחו"ל חלק ניכר מזמנה, מנהלת מגעים מול רשויות המס במטרה להגדיר את מעמדה כתושבת חוץ ובכך לקבל הנחות או פטור מוחלט ממס. כדי לזכות בכך תצטרך רפאלי להוכיח שמרכז חייה מחוץ לישראל, וכי היא שוהה יותר 183 יום בשנה בחו"ל