CES
החדשות
החדשות

האם עדיין משתלם להיות נוסע מתמיד?

הנוסע המתמיד היה, עד לפני כמה שנים, מועדון הלקוחות היוקרתי של חברות התעופה. אבל המיתון ביחד עם כניסתן של חברות זרות לענף הגבירו את התחרות ואת ירידות מחירים, מה שמעלה את השאלה האם באמת כדאי להישאר נאמנים לחברה אחת. העיתון גלובס בדק, רותי שילוני עם הפרטים