CES
החדשות
החדשות

כולם מרוויחים מ"חוק האריזות"

חוק האריזות שנכנס לתוקף בחודש יולי האחרון הכניס את היצרנים, המשווקים והרשויות המקומיות לתהליך שבסיומו, מקווים, תופרד הפסולת, תמוחזר ולא תוטמן בקרקע. מספר קטן של גופים עסקיים החליטו לצעוד בראש המחנה, ועוד לפני שהחוק מחייב הם מפרידים פסולת וחושבים ירוק

לילך סונין | חדשות | פורסם 08/01/12 19:46