מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל נמסר בתגובה: "הרשויות נדרשו להגיש אישורים כדי שאפשר יהיה להעביר אליהם הכספים. למרות בקשות חוזרות ונשנות של משרדנו לרשויות, למעלה משליש מהרשויות הזכאיות לסיוע לא הגישו כלל דרישת תשלום למשרד כדי להשיב את הכסף להורים. שליש מהרשויות השלימו רק בימים האחרונים את הדרישות ושליש מהרשויות עדיין לא השלימו את הגשת המסמכים. בכל מקרה, כל הכסף אותו ייעד המשרד לטובת הפרויקט בסך 27 מיליון שקלים ממתין לרשויות המקומיות ויועבר עליהם באופן מידי".

ממרכז השלטון המקומי נמסר בתגובה כי "ישנן הבנות בעניין והנושאים יידונו בשבוע הקרוב".