מהנהלת הכנסת נמסר בתגובה: "לאחר יותר משנה של מו"מ עם העובדים הגענו להסכם המשקף בהגינות שינויים משמעותיים בהיקף הפעילות בכנסת מאז שנת 2005 שלאחריה, ככבר כעשר שנים, לא עודכן שכר עובדי הכנסת. בנוסף, מדובר בשעות עבודה יחודיות. אין מדובר בתוספת חריגה ביחס לשינויים שחלו בין 2005-2015 בהיקפי הפעילות בכנסת בכול פרמטר.