תגובת קופת חולים כללית: "לבחירתו ולהחלטתו של המטופל עומדים מכשירים ללא כל השתתפות עצמית או בתוספת נמוכה מאוד. כמו כן, אנו מציעים מכשירי פרימיום ללא השתתפות עצמית. מטופלינו מקבלים את מלוא זכאותם בסל הבריאות וטובתם עומדת בראש סדר עדיפויותינו. לגבי עלות המכשיר שהוצגה בפנייתכם, אנו נבדוק הנושא מול הספק".