ממשרד הכלכלה נמסר בתגובה: "בחודשים האחרונים מקיים מנהל התקינה במשרד הכלכלה - באמצעים סמויים וגלויים - פעילות אכיפה של מיטות קומתיים, מול יצרנים, יבואנים ומשווקים, הבוחנת התאמתן של המיטות לתקן הרשמי. הממצאים שנאספים, לרבות ממצאי בדיקות שנערכות במכון התקנים, נבדקים ע"י גורמי מקצוע במינהל ובהמשך יוחלט על דרכי פעילות, לרבות פתיחת תיקי אכיפה מנהליים או פליליים".

מרהיטי דורון נמסר בתגובה: "מיטת הקומתיים שאנו מוכרים מיוצרת ע"פ התקן האירופאי בעברית של מכון התקנים. המיטה בטוחה לילדים, איכותית מאוד ועומדת בתקן. מהתחקיר עולה שהבדיקה בוצעה שלא באמצעות מכון התקנים ויתכן ומסקנותיה שגויות. למען הסר ספק ולפנים משורת הדין, אנו יוזמים פגישה עם מכון התקנים לבירור של הערותיכם, ובמידת הצורך, נפעל בהתאם.

מרשת האוס אין נמסר בתגובה: "האוס אין תלמד את ממצאי התחקיר ותוצאותיו וכבר פנתה למכון התקנים לשם הבהרות. חשוב לציין כי המיטה שנבחנה הינה מאסיבית ואיכותית כמו כל מוצרי החברה ועמדה בכל מבחני האיכות והבטיחות, החריגה בעובי הקורות רק מדגישה את מבנה המיטה וחוזקה. בגלל היותה מחמירה עושה החברה שימוש במוטות רחבים ועבים התורמים ליציבות ובטיחות המיטה לאורך זמן".

מרשת עצמל'ה נמסר בתגובה: "רשת עצמל'ה גאה בהקפדה ובהשגחה המלאה שהיא נותנת לבטיחות הילדים ותמשיך לפעול כך תמיד. הליקוי המתואר בכתבה אינו ליקוי בטיחותי כלל, אך אנו כמובן נפעל מידית ליישום ההנחיה להדבקת מדבקה על המזרן".

מחברת ברזילי נמסר בתגובה: "חברת ברזילי הנה בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה בייצור חדרי ילדים ונוער, החברה רואה את בטיחות חדרי ילדים והנוער כערך עליון בייצור מוצריה"

מרהיטי משכל נמסר בתגובה: "רהיטי התינוקות של משכל נמצאים בפיקוח מכון התקנים הישראלי מאז אמצע שנות ה-80. בתחום רהיטי הילדים והנוער יש תקן למיטות הקומותיים/ גבוהות בלבד ואנו נמצאים בשלבי השמתו האחרונים של תקן 4007 הנמצא בתהליך רוויזיה. מיטות קומותיים מתוצרתנו נמצאות כעת בתהליך התאמה לתקן החדש. המיטות שלנו מתאימות גם כיום לתקן בפרמטרים העיקריים של מידות, איכות חומרים וחוזק".