מעיריית תל אביב-יפו נמסר בתגובה: "בשלב זה בוחנת העירייה, במסגרת משא-ומתן, פינוי או קידום של פרויקטים בהסכמה. לצורך כך מונה שמאי להערכת הפינוי, אך נכון להיום אין שיתוף פעולה עם המחזיקים בנכס, בגלל סכסוכים משפחתיים. אם לא יתקדם המשא-ומתן במהלך השבועות הקרובים, תפעל העירייה להגשת תביעות פינוי".