נבקש להבהיר כי לגרעין אורי גדרה שמשרדיו נראים בכתבה אין ולא היה כל קשר לטענות הנטענות בה