מ"הראל" נמסר בתגובה: "תביעת הסיעוד של המבוטח נדחתה עקב תנאי הפוליסה אשר אושרו על ידי הפיקוח על הביטוח. יודגש כי לאור רגישות המקרה ומצוקת המשפחה, הסכימו הצדדים לפני חודש לפנות להליך גישור, במטרה לבחון את האפשרות לסייע למשפחה לפנים משורת הדין".