ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "במטרה לבנות דירות מרווחות, חויבו הקבלנים בקרית מוצקין לגודל ממוצע של 120 מ"ר לדירה. יודגש כי תמהיל הדירות בבניין הוא תלוי היתר הבניה של הרשות המקומית".