מההסתדרות נמסר בתגובה: "שכרם המקסימלי של המצילים הבכירים הוא כ-30 אלף שקלים. אם מישהו קיבל יותר, מדובר בשעות נוספות שנלקחות מבנק השעות הנצברות למצילים כתוצאה מהשעות הרבות בהן הם עובדים".