מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה: "יישום פסק הדין היה מורכב והוביל לתקלה שעיכבה חלק מהתשלומים. החל מחודש מאי מקבל מר יוז'וק את קצבת נפגעי העבודה ובחודש זה יחל לקבל גם קצבת שיקום מיוחדת נוספת. אנו מתנצלים בפני מר יוזיוק העיכוב בתשלום".