מחברת "נתיבי ישראל" נמסר בתגובה: "בחורף קיים קושי לחדש הסלילה, והיא תחל לקראת סוף פברואר. בכל מקרה, הדד-ליין לסיום לפתיחת הכביש הוא מאי 2017".


מרשות האוכלוסין נמסר בתגובה: "הצילום אינו מעיד על הכלל. יחד עם זאת, יש לציין שבעקבות הגידול בנוסעים התקבל אישור להגדיל את כוח האדם ולהוסיף עוד בקרי גבול".