תגובת יו"ר ועד עובדי חיפה כימיקלים, יהודה פרץ: "ההנהלה עדכנה אותנו שללא פתרון המפעלים יסגרו בתחילת אפריל וכאלף עובדים בצפון ובדרום יפוטרו מיידית. כל מה שאנו מבקשים הוא זמן קצוב במהלכו כל הגורמים הרלוונטיים יחליטו על הפתרון הדרוש".

תגובת חיפה כימיקלים: "ללא אספקת אמוניה, חיפה כימיקלים עומדת בפני סגירה. הנהלת החברה עושה בימים אלו כל שביכולתה על מנת למנוע זאת".