מעיריית אריאל נמסר בתגובה כי "העירייה אינה צד לסכסוך שקיים בין הדיירים הרוכשים לבין חברת 'ניצני אריאל'".

מחברת "ניצני אריאל" נמסר בתגובה כי "לרוכשים היה נהיר לפני הרכישה כי טרם בוצע פיתוח ציבורי בשכונה. לצערנו ולצערם של הדיירים עיריית אריאל לא עמדה בלוחות הזמנים שעליהם התחייבה לעבודות הפיתוח, דבר שגרם לדחייה במסירת הדירות. בנושא הליקויים - נשכרה על ידינו חברה חיצונית שמקבלת באופן שוטף פניות מהדיירים, בכוונתו להמשיך ולטפל בכל ליקוי שיתגלה בתקופת הבדק".