מחברת "דן" נמסר בתגובה: "לא ניתן להציב באוטובוסים מכונות עם מספיק מטבעות לעודף ולכן החזר העודף, למי שמשלם במזומן, ניתן בדואר או בפניה לעמדת שירות. בחירת מכונות התשלום נקבעה ע"י משרד התחבורה. הכסף העודף שייך למשרד התחבורה ולדן אין כל בעלות או אינטרס בדבר. ניתן לקבל את העודף, במצטבר, דרך הדואר או פיסית בעמדות השירות.